เรื่องเล่าศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้วหากจะมีการสร้างเมืองขึ้นมาใหม่จะต้องมีการสร้างเสาหลักเมือง

ซึ่งเมื่อมีการหาฤกษ์ดีได้แล้วก็จะมีการนำเสาหลักเมืองมาฝั่งและเมื่อฟังเสร็จแล้วถึงจะมีการสร้างบ้านเมืองต่อไปและเสาหลักเมืองที่ถูกฟังนี้ชาวบ้านจะพากันมากราบไหว้บูชาเพราะถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองโดยปกติแล้วเสาหลักเมืองจะมีการหาไม้ที่เป็นไม้มงคลมาฝั่งซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เป็นไม้ชัยพฤกษ์หรือหมายราชพฤกษ์และที่กรุงเทพมหานครนี่เองเสาหลักเมืองของกรุงเทพมีการฝังไว้สองต้น

โดยนำทั้งต้นชัยพฤกษ์และราชพฤกษ์มาฝั่งไว้คู่กัน สำหรับศาลหลักเมืองที่กรุงเทพมหานครนั้นมีการสร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วโดยเชื่อกันว่าสร้างในสมัยรัชกาลที่หนึ่งซึ่งพระองค์เป็นผู้ทำพิธียกเสาหลักเมืองในวันดังกล่าวได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้พระองค์ได้มีการทำนายเกี่ยวกับดวงบ้านดงเมืองเอาไว้ว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับบ้านเมืองเป็นระยะเวลาเจ็ดปีเจ็ดเดือนซึ่งที่พระองค์ทำนายแบบนั้น

เนื่องจากว่าในวันที่มีการนำเสาหลักเมืองลงหลุมในขณะที่กำลังจะเอาดินกลบหน้าอยู่นั้นมีงูสี่ตัวได้เหลื้อยลงไปในหลุมดังกล่าว

 แต่ไม่สามารถนำขึ้นมาได้จึงต้องปล่อยให้งูทั้งสี่ตัวอยู่ในหลุมนั้นแล้วก็เอาดินฝังปลุกทำให้หมูทั้งสี่ตัวไม่ได้ขึ้นมาข้างบนอีกเลยแล้วมันตราอยู่ตรงก้นหลุมซึ่งเหตุการณ์ที่รัชกาลที่หนึ่งทำนายไว้เกี่ยวกับเรื่องเจ็ดปีเจ็ดเดือนนั้นก็ตรงกับช่วงที่ประเทศไทยมีศึกสงครามกับพม่าพอดีซึ่งเป็นช่วงรพพม่าเก้าทับและประเทศไทยก็หมดยุคสงครามหลังจากที่ครบเจ็ดปีเจ็ดเดือนพอดีในช่วงสมัยรัชกาลที่สี่เสาหลักเมืองเดิมมีการชำรุดสุดโทรมพระองค์จึงได้มีการสร้างเสาหลักเมืองใหม่อีกครั้ง

โดยนำไม้สักมาเป็นแกนตรงกลางแล้วนำไม้ชัยพฤกษ์มาประกอบด้านนอกรวมทั้งยังมีการสร้างศาลหลักเมืองขึ้นมาอีกด้วยและนับตั้งแต่นั้นมากรุงเทพมหานครก็มีเสาหลักเมืองสองต้นโดยจะเห็นว่าเสาหลักเมืองต้นเดิมจะสูงกว่าเสาหลักเมืองของใหม่

และในปัจจุบันประชาชนไม่ว่าจะเป็นคนกรุงเทพหรือต่างจังหวัดหากมีโอกาสผ่านมาที่ศาลหลักเมืองแห่งนี้ก็จะพากันมากราบไหว้ขอพรให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญซึ่งปัจจุบันเราสามารถเข้าไปไหว้เสาหลักเมืองของจริงได้แต่ทางเจ้าหน้าที่จะห้ามนำทองไปปิดแต่จะมีการสร้างเสาหลักเมืองจำลองเพื่อให้ประชาชนนำทองไปปิดได้ปัจจุบันที่ศาลหลักเมืองนั้นนอกจากจะมีเสาหลักเมืองแล้วยังมีพระพุทธรูปองค์อื่นๆอีกมากมายอาทิเช่นพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองประดิษฐ์ฐานอยู่ที่ศาลหลักเมืองเพื่อให้ประชาชนมากราบไหว้