การสร้างสรรค์งานศิลปะในยุคปัจจุบัน

ผลงานในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตลอดเวลาทำให้ผู้คนมีการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ในยุคปัจจุบันที่ระบบคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่ใช้อินเตอร์เน็ตที่เข้ามาเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่สามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆ

ผลงานการจัดแสดงในยุคปัจจุบันก็มีรูปแบบที่เปลี่ยน ผลงานที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยจิตรกรร่วมสมัยหรือมีการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในปัจจุบันก็มีการพัฒนาที่เพิ่มมา มันก็ตามอายุเป็นการแสดงให้เห็นถึงความต้องการในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆของผู้คน

ยุคสมัยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใดมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สวนสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานโดยมีการรับรู้เรื่องราว การพัฒนาทางด้านอารมณ์หรือเป็นแนวคิดต่างๆทางด้านสังคม เศรษฐกิจ The magical ความเชื่อต่างๆมีส่งผลต่องานศิลปะทั้งสิ้นเพราะงานศิลปะต่างๆของการสร้างสรรค์ผลงาน

ที่ออกมาจากแนวคิดหรือมีความต้องการในการแสดงออกทางความคิดเห็น ก็มีรูปแบบที่การแสดงออกที่ต่างกันงานศิลปะก็เป็นหนึ่งในนั้น ในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าระบบคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็นระบบอินเตอร์เน็ตต่างๆที่มีควันพัฒนาที่เพิ่มขึ้นจึงทำให้ผู้คนต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างการทำงานหรือแม้แต่การพัฒนารูปแบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น 

ผู้คนให้ความสนใจในการพัฒนารูปแบบการทำงานในยุคปัจจุบัน หรือแม้จะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานในยุคปัจจุบันก็สามารถส่งต่อที่เพิ่มขึ้น Social Media แม้จะเป็นในส่วนของ Application ต่างๆในปัจจุบันที่มีการ พัฒนาที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ศิลปินต่างๆ

มีช่องทางในการเผยแพร่งาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook Instagram ต่างๆ ที่พวกเราสามารถเข้ามาติดตามศิลปินที่ชื่นชอบได้นี่จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันการพัฒนารูปแบบงานต่างๆมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลาหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลง

แบบเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาเพิ่มรูปแบบงานในยุคปัจจุบันสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อะไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมหรือความรับรู้รูปแบบงานของผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาตลอดเวลา

การสร้างสรรค์ผลงานในยุคปัจจุบันมีรูปแบบที่หลากหลายที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่เพียงแต่งานภาพเขียนภาพวาดเพียงเท่านั้น งานที่เกี่ยวกับงานเขียน หรือแม้แต่จะเป็นวรรณกรรมต่างๆ รูปแบบต่างๆของงานมีการเปลี่ยนแปลงและมีการเพิ่มขึ้นอยู่เสมอทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบัน

สามารถสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆที่เพิ่มมากขึ้นและมีช่องทางในการเข้าถึงผู้คนได้มากมาย การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมหรือวัฒนธรรมในขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการพัฒนาตลอดเวลา รูปแบบการสร้างสรรค์ศิลปะจึงมีความหลากหลายและมีการขยายเพิ่มมากขึ้น นี่เองจะเป็นส่วนสำคัญที่การเปลี่ยนแปลงทางด้านการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันมีการพัฒนา 

 

สนับสนุนโดย  แทงบอลออนไลน์ ภาษาไทย

การปรับตัวของหอศิลปะแห่งชาติ 

หอศิลปะแห่งชาติในยุคปัจจุบันมีการรับชมที่ปรับตัวน้อยลง ควรมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออินเทอร์เน็ตต่างๆในการเข้าถึงข้อมูลหรือแม้จะใช้แนวคิดต่างๆก็มีการพัฒนาตลอดเวลา

ผู้คนในยุคสมัยมีสถานที่ในการรับชมสถานที่งานที่แตกต่างกันในยุคปัจจุบันระบบอินเตอร์เน็ตหรือโครงสร้างต่างๆเหล่านี้ที่ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วจึงทำให้ผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานการเปลี่ยนแปลงของศิลปินหรือแม้แต่ชวนการปรับปรุงรูปแบบการติดต่อสื่อสารในยุคปัจจุบัน

ก็มีการพัฒนาตลอดเวลา อะไรก็ตามที่จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่งานประติมากรรมภาพวาดภาพเขียนหรือแม้แต่จะเป็นแนวคิดต่างๆของผู้คนมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบใหม่ๆ

หรือแม้แต่จะเป็นการสร้างสรรค์แนวคิดของผู้คนแต่ละยุคแต่ละสมัย การปรับปรุงรูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนที่มีการพัฒนาตลอดเวลาตลอดจนฝีมือการทำงานการนำเสนอความเชื่อต่างๆในยุคปัจจุบันก็มีการปรับปรุงให้อยู่ที่มีลักษณะที่ดีมากขึ้น หากมองย้อนกลับไปสถานที่หรือยุที่สำคัญที่สุด

ในการนำเสนอผลงานนั้นก็คือยุคที่เกี่ยวกับศาสนาที่มีการปรับปรุงรูปแบบในการนำเสนอผลงานหรือแม้แต่จะเป็นแนวคิดต่างๆ นั่นก็คือยุคคริสเตียนซึ่งเป็นยุคที่มีความร่วมมือในการทำงานศิลปะมากมายจิตรกรมากมายหรือศิลปินมากมายมีการแจ้งเกิดในยุคนั้น

แล้วยังมีชื่อเสียงมาอยู่ในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดภาพปั้นหรือแม้แต่จะเป็นงานประติมากรรมต่างก็ถูกสะท้อนออกมาเกี่ยวกับความเชื่อศาสนาทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวละครสำคัญในคัมภีร์ไบเบิลหรือแม้แต่จะเป็นพระเยซูเองก็ต้องนำเสนอเป็นงานศิลปะทั้งสิ้นไม่ใช่เพียงแค่งานศิลปะยังมีอื่นๆอีกมากมาย ตัวอย่างเช่นการนำไปสู่การสร้างสงครามศาสนาต่างๆ 

สิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าศาสนาสำคัญต่อผู้คนยังไง หรือสามารถทำอะไรได้บ้างทุกคนจะเยอะสมัยก็มีความจำเป็นต้องมีการเข้าถึงได้เก็บภาพการเจริญจิตใจหรือแม้แต่จนการปรับปรุงรูปแบบในการใช้ชีวิต ยุคปัจจุบันการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้หรือแม้แต่จะเป็นการสร้างงานดังกล่าวนี้มีช่องทางมากมาย

ไม่ว่าจะเป็น Social Media หรือแม้จะเป็นการปรับปรุงรูปแบบในการใช้ชีวิตก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะของศิลปินแห่งชาติที่เป็นสถานที่ในการนำเสนอเรื่องราวต่างๆด้วยแนวคิดต่างๆจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวเพราะสถานที่ต่างๆเหล่านี้ที่มีการพัฒนาทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงงานศิลปะได้งานไหม

ปัจจุบันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเข้าถึงเรื่องราวต่างๆหรือแม้จะเป็นแนวคิดต่างๆที่มีการปรับปรุงแบบหรือแม้แต่จะเป็นการปรับปรุงลักษณะในการทำงานต่างๆ ผู้คนในยุคสมัยก็มีความชอบหรือไม่จะใช้แนวคิดที่แตกต่างกันไปอย่างไรก็ตามที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนจะส่งผลให้มีการพัฒนาเช่นเดียวกัน

 

สนับสนุนโดย  เปิดยูส ขั้นต่ำ 100

เส้นทางอาชีพของศิลปินด้านศิลปะ

อาชีพศิลปินด้านศิลปะนั้นถือว่าเป็นสายอาชีพที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นสายอาชีพที่จะเจริญเติบโตได้ช้าและยากเมื่อเทียบกับสายอาชีพอื่นๆ แต่ด้วยความรักและความชื่นชอบในด้านศิลปะนั้นจึงทำให้ผู้ที่เรียนด้านนี้นั้นเต็มใจที่จะเรียนแม้จะรู้ว่าการเรียนในด้านนี้นั้นเมื่อเรียนจบไปอาจจะเป็นอุปสรรคในการหางาน

และทำงานได้และเป็นสาขาวิชาที่ต้องบอกเลยว่าในแต่ละปีนั้นมีคนที่จบด้านนี้จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว เพราะเมื่อเป็นสิ่งที่ชอบจึงทำให้คนนั้นหันมาเรียนในด้านที่ตัวเองนั้นชอบมากกว่าที่จะมิงถึงอนาคต สายอาชีพนี้จึงมีคนที่ต้องการทำงานในสายอาชีพนี้เป็นจำนวนมาก

ทำให้ผลผลิตทางด้านศิลปะนั้นมีมากเกินไปในบางครั้งแต่ในบางครั้งก็อาจจะขาดตลาดก็มี ทำให้เส้นทางอาชีพของนักดนตรีนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยจะมั่นตงเท่าไหร่เมื่อเทียบกับจำนวนของคนที่จบและจำนวนของคนที่ได้ทำงสยในสิ่งที่ตัวเองนั้นชื่นชอบจริงๆ

ถึงแม้ในปัจจุบันนี้การสนับสนุนทางด้านศิลปะจะมีมากขึ้นจากเมื่อก่อนมากแต่ก็ใช่ว่าคนในยุคนี้นั้นจะเสพหรือชมผลงานศิลปะจำนวนมากนัก ทำให้คนในสายอาชีพนี้นั้นมีการผันตัวไปตามอาชีพอื่นๆมากมาย เมื่อศิลปินหรือผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะนั้นหันไปทำอาชีพอื่นๆก็ทำให้บุคลากรทางด้านนี้นั้นลดจำนวนลง ทำให้เกิดความต้องการที่มากขึ้นมาอีก อาชีพศิลปินจึงถูกมากว่าเป็นอาชีพที่ไม่มั่นคงนั่นเอง

ดังนั้นแล้วถ้าหากเรานั้นต้องการที่จะให้เส้นทางอาชีพของการเป็นศิลปินในด้านศิลปะนั้นมีการเจริญเติบโตและก้าวหน้านั้น เราจะต้องเริ่มจากที่ตัวของเรานั่นเอง คนในสายอาชีพนี้นั้นก็ถือว่าต้องกล้าได้กล้าเสียไม่คิดถึงผลประโยชน์มากคิดถึงในเรื่องน้ำใจและการผูกมิตรมากกว่านั่นเอง เพราะถ้าหากเรานั้นมีมิตรภาพที่ดี ความเจริญเติบโตนั้นจะตามเรามานั่นเอง

ศิลปะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีการจำกัดความว่า ว่าเรานั้นจะต้องทำอะไรอย่างไรและทำแบบไหน แต่ศิลปะนั้นเป็นโลกแบบกว้างๆและทให้เรานั้นได้เกิดการเรียนรู้ต่างๆมากมาย การที่เป็นคนเก่งในด้านศิลปะด้านใดด้านหนึ่งนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่จะดีมากสำหรับเส้นทางสายอาชีพนี้นั้น

การเก่งในทุกๆเรื่องและทำได้ดีในทุกๆเรื่องที่เป็นศิลปะนั้นถือว่าเรามีความตั้งใจและความสามารถในการที่จะทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในสายอาชีพของเรานั่นเอง

ดังนั้นแล้วเส้นทางอาชีพศิลปะถือว่าเป็นเส้นทางในการสร้างอาชีพที่ดีอีกทางหนึ่งเพราะนอกจากจะเป็นอิสระกับตัวเราแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่เรานั้นได้ใช้วิชาที่เรานั้นลเรียนมาให้เกิดประโยชน์อย่างสุดสุดกับตัวของเราและผื่นด้วย

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย    hiallbet

ศิลปินไทยที่ได้โกอินเตอร์

การร้องเพลงและการเล่นดนตรีนั้นก็จัดเป็นการแสดงที่ต้องอาศัยความเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง สำหรับศิลปะในด้านนี้นั้นเชื่อว่าคนไทยนั้นก็มีความสามารถในการแสดงออกถึงสิ่งเหล่านี้ไม่แพ้ชาติใดในโลก เพราะถือว่าศิลปินไทยหลายคนนั้นก็ได้ไปโกอินเตอร์และมีฐานแฟนคลับยังต่างประเทศมากมาย

ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยอย่างหนึ่งที่ประเทศเรานั้นมีผู้สร้างสรรค์งานดนตรีที่มีความรู้และความสามารถจนประสบความสำเร็จในระดับโลกได้ สิ่งเหล่านี้นั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดความสามารถของตัวนักร้องเองและอีกหนึ่งสิ่งที่ถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้นักร้องไทยนั้น

สามารถโกอิเตอร์และเป็นศิลปินที่ทั่วโลกหรือต่างชาติรู้จักได้นั้นก็มาจากฐานแฟนคลับที่ให้การสนับสนุนพวกเขาเหล่านี้นั่นเอง มาดูกันว่านักร้องคนไหนบ้างที่ถือว่าประสบความสำเร็จในด้านการร้องและด้านดนตรีและที่สำคัญได้รับการยอมรับจากประเทศต่างๆเป็นอย่างดี

เริ่มต้นที่คนปรกจะไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้เพราะว่าเขาคนนี้นั้นถือว่าเป็นนักร้องศิลปินที่ได้ไปแจ้งเกิดในฐานะศิลปินในต่างแดนนั้น เขามีความสามารถจนสามารถก้าวไปสู่การเป็นนักร้องชื่อดังของโลกได้นั่นก็คือ แบมแบม Got7 นั่นเอง ดดยแบมแบมนั้นถือว่าเป็นศิลปินบอยแบรนด์ที่ได้รับการเดบิวต์และเป็นศิลปินที่อยู่ในวงที่ดังอย่างมากของเกาหลีนอกจากนี้ยังเป็นวงที่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลก

และแบมแบมเองนั้นก็มีฐานแฟนคลับมากมายทั่วโลกเช่นเดียวกัน ทำให้เห็นได้ว่าคนไทยนั้นก็มีความสามารถที่จะร้อง เต้น และแสดงความสามารถที่มีคุณภาพจนสามารถก้าวไปสู่จุดที่สูงสุดของชีวิตได้นั่นเอง

เมื่อพูดถึงแบมแบมแล้วนั้นจะไม่พูดถึงสาวน้อยมากความสามารถคนนี้ก็เห็นจะไม่ได้ เพราะสองคนนี้ถือว่าเป็นศิลปินที่มีความโด่งดังและเป็นคนไทยที่รู้จักในหมู่ศิลปินที่ได้เดบอวต์ที่ประเทศเหาหลีใต้ในช่วงๆไล่เลี่ยกันนั่นก็คือลิซ่า Blackpink นั่นเอง ซึ่งก็ถือว่าลิซ่าและแบมแบมนั้นมีความสนิทสนมกันในฐานะลูกพี่ลูกน้องกันอีกด้วย

มาพูดถึงความสามารถที่ทำให้ลิซ่านั้นได้ขึ้นไปเป็นศิลปินแถวหน้าของวงการเพลง ถ้าหากพูดถึงความสามารถของลิซ่าแล้วนั้นต้องบอกเลยว่าลิซ่านั้นเป็นเจ้าแม่แห่งวงการแดนซ์ในยุคปัจจุบันอย่างมากเพราะไม่ว่าลิซ่านั้นจะเต้นเพลงอะไรออกมาให้แฟนๆได้ชมนั้นก็มีการ Cover จากแฟนคลับหลากหลายประเทศมากมาย นอกจากความสามารถในงานด้านการเป็นศิลปินแล้วนั้นในด้านอื่นๆ

อย่างงานถ่ายแบบลิซ่าก็ถือว่ามีความสามารถในด้านนี้เช่นกันและได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์หลักของแบรนด์ดังอย่าง Celine อีกด้วย ถือว่านอกจากจะประสบความสำเร็จทางด้านการเป็นศิลปินที่ถูกยกย่องว่าเก่งและมีความสามารถที่สุดในยุคหนึ่งของโลกแล้วนั้นยังประสบความสำเร็จในด้านวงการบันเทิงอีกด้วย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินไทยที่ถูกพูดถึงอย่างมาก

 

สนับสนุนโดย  letou

ถ่ายรูปให้สวยด้วยเทคนิคง่ายๆ

ต้องยอมรับเลยว่าในยุคสมัยที่การถ่ายรูปนั้นได้รับความนิยมอย่างมาก ทำให้กล้องนั้นก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีและคุณภาพเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างมากขึ้น แต่ถึงแม้บางครั้งเทคโนโลยีนั้นจะมีการพัฒนาไปมากเพียงใด

แต่บางคนก็ยังหาวิธีว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้เรานั้นสามารถถ่ายรูปได้ออกมาสวยงามเหมือนตากล้องมืออาชีพบ้างแน่นอนว่าการที่เราจะถ่ายรูปออกมาให้สวยได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยองคืประกิบในการถ่ายหลายๆอย่างและอุปกรร์ถือว่ามีความจำเป็นและถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะเป็นตัวกำหนดหลักๆเลยว่ารูปถ่ายที่เราถ่ายนั้นจะออกมาสวยและมีคุณภาพ 

ถล้องถ่ายรูปในปัจจุบันมีมากมายหลากหลายประเภทตามการใช้งาน มีตั้งแต่การใช้งานแบบทั่วไปสะดวกพกพาง่ายนั่นก็คือกล้องถ่ายรูปจากโทรศัพท์มือถือ ถือว่าในปัจจุบันได้รับตวามนิยมอย่างมาก เพราะว่าใช้งานสะดวกนั่นเองแต่ถึงแม้จะใช้งานได้สะดวกแต่ก็ต้องยอมรับในเรื่องคุณภาพขของกล้องว่าคุรภาพนั้นไม่อาจจะเทียบเท่ากับกล้องในระดับฟลูเฟรมได้อย่างแน่นอน 

แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในคุณภาพของรูปถ่ายที่ผู้ถ่ายนั้นใช้งาน หากเป็นการใช้งานทั่วไปเช่นการอัพโหลดลงโซเชียลหรือถ่ายเพื่อบันทึกความทรงจำการใช้กล้องจากโทรศัพท์มือถือก็ถือว่าตอบโจทย์ผู้ใช้งานอย่างมาก

แต่หากต้องการคุณภาพรูปถ่ายแน่นอนว่าความเหมาะในการใช้งานรูปถ่ายที่ต้องการคุณภาพก็คือกล้องในระดับที่สูงขึ้นไปจนถึงในระดับฟลูเฟรมนั่นเอง ไม่ว่าอย่างไรก็ตามหากอุปกรณ์ครบครันแล้วแต่ไม่มีการใช้เทคนิคในการถ่ายรูปรูปถ่ายนั้นก็จะไม่มีทางสวยได้เลย

เทคนิคสำหรับการถ่ายรูปนั้นก็ไม่ยากเลยถือว่าเป็นเทคนิคพื้นฐานที่จะทำให้ใครก็ตามที่ถ่ายรูปสามารถถ่ายได้อย่างสวยงามทั้งนั้น เริ่มจากการจัดองค์ประกอบรูปถ่ายก่อน โดยส่วนใหญ่ก็จะต้องเน้นให้คนหรือวัตถุที่ถ่ายนั้นมีความชัดและน่าสนใจการใช้กฎสามส่วนหรือจุดตัด9ช่องจึงจำเป็นสำหรับการถ่ายรูปอย่างมาก

ซึ่งกฎนี้นั้นสามารถใช้ได้กับการถ่ายรูปในทุกๆประเภท การใช้กฎนี้เป้นการสร้างความน่าสนใจและจุดเด่นให้เกิดบนรูปถ่ายนั่นเอง กฎนี้จึงเป็นกฎเหล็กและเป็นกฎที่จำเป็นที่ต้องเรียนรู้ในการถ่ายภาพนั่นเอง

เทคนิคการถ่ายชิดขอบ การใช้เทคนิคนี้จะเน้นในการถ่ายรูปคนในลักษณะยืนและเป็นเทคนิคที่หนุ่มๆนั้นควรจำอย่างมากเพราะเป็นสิ่งที่ผู้หญิงนั้นชื่นชอบอย่างมากถ่ายอย่างไรให้สูง180นั่นเอง ซึ่งการถ่ายให้ส่วนด้านล่างชิดขอบที่สุดนั้นจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ด้านบนทำให้ช่วงขานั้นมีความยาวและเรียวสวยงามเหมือรสูง180 เป็นเทคนิคที่นยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากอีกเทคนิคหนึ่ง 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  sa gaming ขั้นต่ำ 5 บาท

ตำนานยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพธิ์

สำหรับเรื่องราวของทุ่งโล่งที่โดนยักษ์ถล่มเป็นเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นภายในกรุงเทพของเราเองนี่แหละกล่าวคือในสมัยก่อนก็ได้มียักษ์สองตัวที่ไม่ถูกกันได้เข้ามารบกันจนกระทั่งทำให้บ้านเมืองด้านล่างพังไม่เหลืองซากเลยที่แห่งนี้ก็เลยได้ชื่อท่าเตียนในเวลาต่อมา

ซึ่งเรื่องมันได้เกิดมาจากยักษ์สองตัวก็คือยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพธิ์คือสมัยก่อนเจ้ายักษ์ของตัวนี้มันจะเป็นเพื่อนกันแต่ทว่ายักษ์วัดโพธิ์การเงินขัดข้องก็เลยได้พาสังขารได้ข้ามไปยืมเงินจากพระวัดแจ้งและยักษ์ที่วัดแจ้งเขาก็เป็นเพื่อนกันพอไปถึง็ให้มาด้วยดี

เนื่องจากนี้ในเวลากลางคืนยักษ์วัดโพธิ์ก็ได้เงียบไปเลยจึงได้ทำให้ยักษ์วัดแจ้งต้องข้ามแม่น้ำกลับมายังอีกฝั่งเพื่อจะมาท้วงเงินคืนแต่ทว่ายักษ์วัดโพธิ์ก็ได้ใช้วิธีไม่มีไม่หนีไม่จ่ายสุดท้ายทั้งสองเพื่อนรักก็เลยได้มาเปิดศึกเพื่อนรักกันในที่สุดและด้วยความที่ว่าสองตัวเป็นยักษ์ก็เลยทำให้การที่ต่อสู้กันไปโดนข้าวของที่อยู่ด้านล่างกระจายกันไปหมดยักษ์วัดพระแก้วที่อยู่ในบริเวณนั้นก็เลยต้องเข้ามาห้ามแต่มันก็สายเกินไปแล้วพวกมนุษย์แล้วก็สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ข้างล่างตายเรียบหมด

ซึ่งเรื่องราวในความเดือดร้อนครั้งนี้มันได้ถึงหูพระศิวะจากนั้นพระศิวะก็เลยนจะต้องบินลงมาสาปเจ้ายักษ์สองตัวนี้ให้ราบจำจากนั้นยักษ์ทั้งสองตนก็ได้ถูกสาปให้กลายเป็นหินยักษ์วัดโพธิ์ก็กลายเป็นหินที่ทำหน้าที่เฝ้ฝาพระอุโบสถ์ของวัดโพธิ์ส่วนวัดแจ้งก็เช่นกันไปยืนเฝ้าพระวิหารของวัดแจ้งแข็งเป็นหินอยู่เรื่อยมาแต่ทว่ายักษ์พระแก้วทำไมถึงได้กลายมาเป็นหินได้ทั้งๆที่ไปห้าม

นอกจากนี้เรื่องของน้ำตาพญานาคที่ประเทศไทยของเรานั้นก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่จะเป็นจุดชมวิวเป็นหน้าผาให้เขาถึงไปถ่ายรูปโดยวิวมันจะสวยมากแต่ทว่าหากว่าสังเกตดูรูปร่างของน่าผาแห่งนี้ก็จะรู้สึกน่ากลัวอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันจะเหมือนกับส่วนหงอนสัตว์อะไรสักอย่างที่งอกออกมานั่นก็คือชิ้นส่วนของหงอนของพญานาคสสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราที่หมู่เกาะพีพี

โดยการที่จะเดินขึ้นไปนั้นโหดพอสมควรทำขาล้าได้เหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าใครมีร่างกายที่ไม่พร้อมแล้วเดินขึ้นไปก็อาจจะกลับมาตะคริวกินขาก็ได้แล้วในระหว่างทางที่เดินขึ้นไปมันจะมีบ่อน้ำอยู่มันก็จะเป็นบ่อขนาดเล็กเท่านั้นแต่เรื่องที่มันน่าแปลกใจก็คือเจ้าบ่อน้ำแห่งนี้มันจะมีน้ำตลอดปีแล้วก็เป็นน้ำที่ใสมาก

สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าน้ำในบ่อน้ำแห่งนี้ไม่ใช่น้ำที่ธรรมดาแต่ว่าเป็นน้ำตาของพญานาคที่ได้สละน้ำตาเอาไว้เพื่อบูชาความรักของตัวเอง

 

สนับสนุนโดย  หวยออนไลน์บาทละ 1000

ประวัติสะพานหันในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง

พูดถึงสะพานหันขึ้นมาแบบนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักกันดีใช่หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นคนที่ไปหาของกินย่านสะพานหันคนที่เคยไปช้อปปิ้งแถวสำเพ็งก็น่าจะเคยได้ยินชื่อสะพานหันหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่รู้ทิศรู้ทางอะไรเลยก็น่าจะเคยได้ยินชื่อสะพานหันจากเกมเศรษฐีในภาษาไทยในสมัยเด็กเกมเศรษฐีช่องสุดท้ายก่อนที่จะเข้าปีใหม่รับภาษี2พันบาทมันจะต้องเป็นช่องสะพานหัน

ซึ่งเป็นช่องที่แพงที่สุดและคนก็จะแย้งกันโดยเราจำชื่อได้ดีเลยว่าสะพานหันแต่อยากรู้กันหรือไม่ว่าสะพานหันนั้นมันหันไปทางไหนหันซ้ายหรือหันขวาหันกลับหน้าหรือหันไปข้างหลังต้องบอกเลยว่าเราได้ไปศึกษาหาข้อมูลมาเล่าให้ทุกคนได้อ่านกันแล้วและบอกเลยว่าประวัติศาสตร์ของสะพานหันน่าสนใจเป็นอย่างมากพร้อมแล้วไปกันเลย

นอกจากนี้สะพานหันเป็นสะพานที่มีที่มาตั้งแต่รัตนโกสินทร์ตอนต้นจำได้ใช่หรือไม่ว่ากรุงรัตนโกสินทร์เป็นเมืองหลวงใหม่ที่ย้ายมาจากฝังกรุงธนบุรีย้ายข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาในสมัยรัชกาลที่1แน่นอนแล้วว่าตอนที่สร้างเมืองหลวงใหม่แน่นอนแล้วว่าจะต้องมีการสร้างเมืองขึ้นมาแล้วเมืองในสมัยก่อนมันไม่ใช่เมืองในสมัยปัจจุบันนี้ที่แบบแพร่ขยายไปทั่ว

เนื่องจากนี้ในสมัยก่อนนั้นเมืองคืออะไรเมืองก็คือเกาะพระนครแปลว่ามันจะต้องเป็นเกาะเพื่อความปลอดภัยในการรบทัพจับศึกอะไรต่างๆเกิดมีใครมาล้อมเมืองเกาะ

ดังนั้นแน่นอนแล้วว่าบริเวณที่ดินแต่เดิมมันไม่ได้เป็นเกาะเมื่อมีการมาตั้งพระราชวังตั้งสนามหลวงตั้งอะไรใหม่เขาก็จะต้องมีการสร้างพระราชวงศ์สร้างป้อมสร้างกำแพลสร้างประตูเมืองขึ้นมาใหม่และก็ต้องมีการขุดคลองคคูเมืองอีกด้วย

โดยคลองคูเมืองในตอนนั้นก็ขุดเฉพาะบางช่วงเพราะว่าในบางช่วงมันก็ติดอยู่กับแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่แล้วใช้แม่น้เจ้าพระยาเป็นคูเมืองได้บริเวณที่ขุดก็ขุดยาวไปตั้งแต่บริเวณบางลำพูไปจนถึงบริเวณวัดเชิงเลนโดยขุดเป็นคลองกว้างสิบวาลึก5ศอกส่วนความยาว85เส้น13วาก็ค่อนข้างจะลึกและยาวมากเลยทีเดียว

ปรากฏว่าพอได้ขุดคูเมืองขุดอะไรเสร็จแล้วเกาะพระนครก็มีสภาพเป็นเกาะแล้วปัญหาก็คือแล้วประชาชนเดินทางเข้าออกไนพระนครกับนอกพระนครยังไงแน่นอนเดินไม่ได้ก็จะต้องมีสะพานเกิดขึ้นในตอนนั้นถ้าใครคุ้นกับประวัติกรุงเทพมหานครจะรู้ว่าที่ดินบริเวณเดิมที่เป็นเกาะพระนครเป็นที่อยู่ของชาวจีน

เมื่อมีการสร้างเมืองขึ้นชาวจีนก็เลยย้ายที่อยู่ไปที่บริเวณสำเพ็งดังนั้นบริเวณที่มีคนหนาแน่นมากที่สุดนอกเกาะพระนครก็คือที่บริเวณสำเพ็ง

 

ขอขอบคุณ  bk8  ที่ให้การสนับสนุน

ตำนานนรสิงห์ครึ่งสัตว์สังหารยักษ์

ซึ่งคำว่านรสิงห์มาจาก นร มนุษย์บวกกับคำว่าสิงห์เรื่องนี้ได้บันทึกอยู่ในคำภีร์ในหลายๆคำภีร์ในศาสนาฮินดูิงห์ได้เป็นภาคอวตารภาคหนึ่งของพระนารายณ์

สาเหตุที่พระนารายณ์ได้แบ่งตัวลงมาเป็นอสูรน่ากลัวแบบนี้ก็เพราะว่าพระนารายณ์ต้องการที่จะไปกำกัดยักษ์ตนหนึ่งเรื่องนี้ท่าจะให้เล่าก็ต้องท้าวความไปก่อหน้านี้

กล่าวคือแต่ก่อนนี้มันก็มียักษ์อยู่สองตนซึ่งมันก็มีอำนาจมากหิรัญกษัตริย์และหิรัญฮูทั้งสองตัวนี้มันเป็นพี่น้องฝาแฝดกันเป็นพี่น้องที่มีความโหดร้ายมาก

เริ่มแรกเดิมที่เจ้ายักษ์ตัวพี่มันต้องการที่จะยึดครองโลกเสร็จแล้วมันก็ได้ใช่อำนาจของมันกร่างยึดครองโลกไปโดยวิธีไหนรู้หรือไม่มันม้วนแผ่นดินโลกแล้วก็หนีไป

เมื่อยักษ์ตนพี่ได้ม้วนโลกหนีไปก็เลยเดือดร้อนไปถึงเสาร์อาทิตย์พระนารายณ์ก็เลยอวตารร่างลงมาเป็นหมูป่าเพื่อที่จะมากำจัดเจ้ายักษ์ตัวนี้ด้วยความที่ว่าข้างใต้รักแร้ของเจ้ายักษ์ตัวนี้ข้างหนึ่งมันได้เหน็บแผ่นดินโลลกอยู่มันก็เลยต่อสู้ไม่ถนัดพระนารายณ์ที่อวตารร่างเป็นหมูป่าขาวขวิดจนยักษ์สิ้นตายพอตายแล้วแผ่นดินโลกมันก็ล่นลงมาพระนารายณ์ในขณะนั้นร่างเป็นหมูอยู่ก็ได้นำจมูกไถกลางแผ่นดินโลกออก

ซึ่งเมื่อยักษ์ตัวพี่ได้จากไปยักษ์ตัวน้องก็ขึ้นมากร่างแทนที่นี่เจ้ายักษ์หิรัญฮูยักษ์ตัวน้องเห็นว่าพี่ได้ตายลงไปแล้วและก็ได้เห็นฤทธิ์อำนาจของพระนารายณ์ว่าเก่งขนาดไหน

ดังนั้นก่อนที่ยักษ์ตัวน้องจะกร่างยักษ์ตัวน้องก็ไปเพิ่มพลังและก็ได้บําเพ็ญเพียรและก็ได้ทำให้เหล่าเทพนั้นสงสารและเจ้ายักษ์ตัวนี้ก็มองไปที่พระพรหมก็ไปบําเพ็ญเพียรกิริยาถาวายต่อพระพรหมในทุกท่าเลยและสุดท้ายก็ตามเรื่องอินเดียหลังจากที่เจ้ายักษ์ได้ไปบําเพ็ญเพียรตบะมานานในที่สุดพระพรหมก็เห็นใจพระพรหมก็เลยเสด็จลงมทาแล้วก็ถามว่าบําเพ็ญเพียรมาเยอะขนาดนี้แล้วเจ้าอยากได้อะไรข้าจะให้พรเจ้า

นอกจากนี้เมื่อพระพรหมได้เสด็จลงมายักษ์ตัวน้องก็เข้าแผนในที่สุดท่านก็จะประทานพรให้ข้าแล้วถ้าใครชอบเรื่องเทพตำนานของอินเดียก็จะทราบกันดีว่าถ้าเกิดมีใครที่ไหนขอพรหรือสาปแช่งอะไรเมื่อไร่ล่ะก็จุดของเรื่องมันก็จะมาอยู่ตรงนั้น

โดยมันจะขอดีๆก็ไม่ได้มันข้อแล้วจะต้องมีข้ออ้างว่าแบบนู้นแบบนี้ไม่ตายแต่ว่าในคำว่าแต่มันจะนำมาด้วยความชิบหายในภายหลังจากนัว้นยักษ์ตนนี้ก็ได้ขอพรจากพระพรหมขอให้ข้าเป็นอมตะไม่มีอาวุธใดที่จะสังหารข้าได้ไม่ว่าจะเป็นอาวุธจากสัตว์เทวดาและข้าก็จะต้องไม่ตายทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนจะไม่ตายทั้งในเรือนและนอกเรือนไม่ว่าจะบนดินหรือท้องฟ้า

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  แทงหวยออนไลน์ไม่มีขั้นต่ำ

ประวัติ ของHippocrates

ใครเคยได้ยินการรักษาโรคต่างๆที่เป็นความเชื่อแบบผิดๆน่าสยองแล้วไม่น่ารักษาอะไรต่างๆได้เลยไหมวันนี้เราจะบอกว่าเราไปเจอการรักษาอีกอย่างหนึ่งมาที่น่าสนใจเป็นอย่างมาแล้วเราจะนำเอามาเล่าให้ทุกคนได้อ่านกันก็อย่างที่เราได้เกริ่นไปเมื่อกี้เลย

ซึ่งต้องบอกแบบนี้เลยว่าในโลกเรานั้นแน่นอนว่าเรื่องอาการเจ็บป่วยเป็นเรื่องปกติใช่ไหมและเราทุกคนก็ต้องเจ็บป่วยเช่นเดียวกับคนในสมัยโบราณและแน่นอนเมื่อมีการเจ็บป่วยก็จะต้องมีการรักษาแต่ในสมัยโบราณด้วยความที่เทคโนโลยีทางการแพทย์อะไรต่างๆยังไม่ได้มีการพัฒนาในแบบปัจจุบัน

ดังนั้นในสมัยโบราณเขาก็จะต้องมีการรักษาการเจ็บป่วยตามความเชื่อของเขามากมายหลากหลายวิธีโดยบางวิธีก็เป็นวิธีที่ดีเป็นนวัตกรรมของคนโบราณใช้ยาสมุนไพรอะไรต่างๆและในบางวิธีก็เป็นวิธีที่เราในฐานะคนปัจจุบันที่มีความรู้ทางด้านการแพทย์ค่อนข้างที่จะดีกว่าคนในสมัยก่อนนี่เราจะต้องรักษากันแบบนี้จริงๆหรอ

ซึ่งต้องบอกว่าพวกวิธีรักษาพวกนี้มีหลายต่อหลายวิธีเลยทีเดียวตอนแรกหลังจากที่เราไปเจอข้อมูลมาเราก็เลยอย่างจะเล่าวิธีในการรักษาในสมัยโบราณแต่ว่าข้อมูลมันเยอะเกินไปและขอบอกเลยวว่าการรักษาแต่ละวิธีมันพีกมาก

ดังนั้นเป็นวิธีการรักษาสุดสยองของคนสมัยโบราณ

โดยวันนี้เราก็ได้มาพร้อมกับวิธีแรกกันเลย กรีดเลือดรักษาโรค 

ซึ่งต้องบอกว่าการขับเลือดเสียออกเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาที่เก่าแก่ที่สุดที่เกือบที่สุดของมนุษยชาติเลยทีเดียวเพราะว่าการขับเลือดเสียเพื่อรักษาการบาดเจ็บอาการป่วยหรือว่าอะไรต่างๆเป็นการรักษาที่มีอายุยาวนานมากๆเขาว่ากันว่า วิธีการรักษานี้น่าจะมีขึ้นมาตั้งแต่ในสมัย เมโสโปเตเมีย เราคงจะจำกันได้ใช่ไหมอารยธรรม เมโสโปเตเมีย อารยธรรมแรกของมนุษย์เขาบอกว่ามีมาตั้งแต่สมัยของชาวสุเมเรียนที่เป็นคนคิดค้นอักษรลิ่มคูนิฟอร์มอักษรแรกของโลก

นอกจากนี้เขาได้บอกว่าการรักษาด้วยการขับเลือดน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยสุเมเรียนแล้วก็สืบต่อมาจนกระทั่งถึงสมัยอียิปต์โบราณอย่างไรก็ตามในการรักษาด้วยวิธีนี้มันมาเฟื่องฟูสุดขีดในช่วงยุคสมัยของกรีกโบราณและในการขับเลือดเสียออกจากร่างนี่มันก็มาโด่งดังเพราะทฤษฎีของหมอชาวกรีกโบราณคนนึงคนนี้เขาชื่อว่าHippocrates 

ซึ่งHippocrates คนนี้เขาเป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงมากๆเลยทีเดียวพราะว่าเขานั้นถือว่าเป็นบิดาแห่งการแพทย์ การรักษาการยาเลยทีเดียวโดยทฤษฎีของเขาได้บอกว่าร่างกายของมนุษย์ประกอบไปด้วย4ธาตุด้วยกันได้แก่ดินน้ำลมไฟฟังดูจะจีนๆหน่อยแต่มันคือทฤษฎีของกรีกโบราณ

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  ขายหวยออนไลน์

การลงโทษสุดโหดในสมัยรัชกาลที่5

สำหรับโทษทัณฑ์ในสมัยรัชกาลที่5ที่ได้แสดงให้เห็นภาคทัณฑ์เลยก็ได้ไปทำเรื่องโรมันที่ไม่ดีเอาไว้เยอะเพื่อได้มาอ่านเรื่องของกฎหมายการประหารของชาติอะไรนี่มันไม่มีอะไรจะพูดตัวโทษกฎหมายเหล่านี้ก็คือตัวโทษกฎหมายของการกบฏศึก

ซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นการลงโทษที่ใช้กับผู้ที่ทำการรัฐประหารอย่างเดียวแต่มันก็ยังรวมถึงผู้ที่ก่อความไม่สงบเรียบร้อยต่อแผ่นดินอีกด้วยเช่นการปล้นการเผาพระนครการฆ่าพระเผาโบสถ์เผาวิหารทารุณเด็กสร้างความไม่สงบเรีนยร้อยต่อแผ่นดินรวมไปถึงผู้ที่คิดร้ายต่อพระมหากษัตริย์อีกด้วยโทษทั้งสิบสามปราการเราจะขอจัดเรียงลำดับไปเรื่อยๆถึงที่มีความโหดมาเลยทีเดียว

โดยเราจะบอกว่าเราก็ไม่ได้แปลออกมา100%เพราะว่าภาษาบางทีที่เขียนดูแล้วมันจะเป็นภาษาง่ายๆแต่มันไม่ง่ายเลย

อันดับแรกก็จะเป็นการตีด้วยกระบองสั้นกระบองยาวจนกว่าจะตาย

อันดับสองการตีด้วยการตีด้วยหวายจนกว่าคนนั้นจะตาย

อันดับสามใช้ขวานผ่าอกของนักโทษออกมาแล้วให้ทำการแหกซีโครงออกเท่าๆที่ยังมีชีวิตอยู่

อันดับที่สี่ให้เอาหอกทิ้มจนกว่าตัวนักโทษนั้นจะตาย

อันดับที่ห้าให้เอามันชุบน้ำมันทั้งสิบนิ้วจากนั้นก็เอาเพลิงมาจุดเผามือถ้าคิดว่าเอาผ้าพันมือแล้วมันไม่สะใจ

อันดับที่หกเอาผ้าพันมันทั้งร่างกายแล้วก็จุดเอาไฟเผาให้ตายไปเลย

อันดับที่เจ็ดให้ขุดหลุมจากนั้นก็เอานักโทษลงไปฝังลงไปแค่เพียงครึ่งตัวให้ร่างกายมันขยับไปไหนไม่ได้เสร็จแล้วก็เอาฟางมาปกคลุมร่างกายจากนั้นก็จุดไฟเผาเผาเสร็จไม่พอก็จะเอารถไถมาไถทับเข้าไปอีก

อันดับที่แปดตั้งน้ำมันให้เดือดเสร็จแล้วก็เทลงไปบนหัวราดไปจนกว่าจะตาย

อันดับที่เก้าก็ขังสุนัขเอาไว้อย่างให้มันได้กินอะไรเลยจนทำให้สุนัขนั้นหิวอย่างเต็มที่แล้วก็เอาตัวนักโทษโยนลงไปให้สุนัขกัดจนตาย

อันดับที่สิบเขาบอกว่าให้เอาห่วงเหล็กไปใส่ไว้ตามข้อทั้งเข่าและขาเสร็จแล้วดึงห้ามให้ขยับได้หลังจาดนั้นก็จุดไฟจนกว่าจะตาย

อันดับที่สิบเอ็ดให้สับร่างกายจนเกิดแผลไปทั่วร่างหลังจากนั้นก็จะให้เอาแปรงขูดน้ำแสบก็จะเอาแปรงพวกนี้ได้ลูบตามผิวหนัง

อันดับที่สิบสองการประหารแบบนี้ต้องห้ามทำให้เนื้อหนังของมันขาดออกมาเนื่องจากว่าเขาจะต้องเอาหินทุบตัวให้แหลก

อันดับที่สิบสามการเอามีดตัดเนื้ออกมาทีละตำลึงก็ไม่เข้าใจว่าจะต้องเอามาชั่งเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องตัดเนื้อออกมาจนตายแต่ถ้ายังไม่สะใจ

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  alpha88