เขตปกครองของพม่า

จุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของรัฐฉาน และ เขตปกครองของพม่า

ผู้ปกครองในเขตพม่าแท้ ในยุคนั้นจึงได้ชักชวนผู้นำเขตภูเขากลุ่มต่างเพื่อให้มาร่วมลงนามร่วมประเทศโดยจะมีการจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะการให้เป็นเวลา10ปีเพื่อที่จะได้เรียกร้องถวงคือเอกราชจากประเทศอังกฤษและในภายหลังจากนั้นจะยอมให้รัฐต่างๆมีสิทธิ์แยกตัวไปเป็นอิสระซึ่งก็ได้เรียกกันว่าสัญญา ปางโหลงแต่สำหรับภายหลังของการลงนามก็ได้เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมามากมายและทุกอย่างมันดูไม่ค่อยจะราบรื่นนักจนเมื่อได้ครบ10รัฐบาลกลางของพม่าขณะนั้นกลับไม่ยอดให้ทางรัฐต่างๆ

ได้แยกตัวไปเป็นอิสระตามข้อตกลงในสัญญาจึงได้สร้างความไม่พอใจจนได้มาเกิดเหตุการณ์การต่อตานรัฐบาลกลางอย่างหนักด้านกองกำลังติดอาวุธหลายกลุ่มได้ถูกตั้งขึ้นตามแนวชายแดนและมีการสู้รบต่อสู้กันมาอย่างยืดเยื้อและถึงแม้จะมีการพยายามเจรจาในการหยุดยิงหลายครั้งแต่ต่อมาถจนถึงวันนี้เสียของระเบิดและควันปืนก็ยังไม่เคยได้จางหายไปจากดินแดนแห่งนี้ ดอยก่อวัน ในวันท6กุมภาพันธ์2562 หนึ่งวันก่อนที่จะไกล้มาถึงวันชาติรัฐฉาน หรือ ในวันชาติไทใหญ่ด้านกลุ่มของทีมงานก็ได้เดินทางมายังสถานที่แห่งนี้กัน

แต่เช้าในตลอดเวลาในช่วงเช้า ณ สถานที่บนดอยก่อวันจะมีการทำพิธีบวงสรวงพระบวรราชอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งด้านภายในงานจะมีชาวไทใหญ่และชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในระแวกไกล้เคียงได้เดินทางมาร่วมงานในพิธีกันเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งนักเรียนที่กำลังเตรียมทหารรุ่นที่15ของด้านกองกำลังกู้ชาติไทใหญ่ส่วนในช่วงบ่ายก็จะมีพิธีทอดผ้าป่าในวัดก่อวันอิน

โดยเจ้าคณะอำเภอแม่ฟ้าหลวงหลังจากที่ได้เสร็จสิ้นพิธีสงฆ์เหล่าทหารจะได้มีการซักซ้อมเพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมสำหรบที่จะมีงานในวันรุ่นขึ้น ดอยก่อวัน ได้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของรัฐฉาน ซึ่งได้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ฐานปฏิบัติการรัฐฉานที่1ภาคพื้นเชียงตุงโดยมีพลเอกเจ้ากอนจิ้นซึ่งเป็นผู้บันชาการที่มั่นนี้ได้ตั้งอยู่ในเขตประเทศเพื่อนบ้านซึ่งได้ตรงข้ามกับอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายทางฝั่งประเทศไทย บนดอยนอกจากจะเป็นฐานที่มั่นทางทหารที่มีค่ายคูประตูรบยังได้มีวัดและโรงเรียนสถานพยาบาลและยังบ้านเรือนประชาชนได้สร้างกระจายอยู่ผู้คน

ซึ่งได้อาศัยอยู่รวมกันประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันที่หลากหลายทั้งชาวบ้านที่เคยตั้งถิ่นฐานอยู่เดิมและคนที่ได้อพยพหนีภัยสงครามมาจากหลายพื้นที่ในรัฐฉานประชาชนที่ได้มีอยู่ราวๆประมาณ3,000คนครึ่งหนครึ่งหนึ่งจะเป็นชาวคนไทใหญ่

 

สนับสนุนโดย  dewabet