ประเพณีที่มีมาตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน

ประเพณีการหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาประเพณีที่มีมาตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน

      สำหรับประเทศไทยของเรานั้นได้มีการจัดพิธีถวายเทียนพรรษา ซึ่งถือว่าเป็นพิธีใหญ่ที่ชาวบ้านจะมารวมตัวกันจัดงานนี้กันทั้งหมู่บ้านซึ่งประเพณีถือว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยและยังมีการทำต่อต่อเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสิน ถือเป็นประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งของไทย

โดยขั้นตอนในการจัดทำพิธีการในประเพณีนี้คือ การนำพุ่มเทียนมาถวายและจะมีการนำโคมไฟมาจุดตามจุดต่างต่างภายในวัด ซึ่งมีการจัดกิจกรรมแบบเดียวกันนี้ทั่วทั้งประเทศ ในสมัยโบราณประเพณีนี้จะมีพระมหากษัตรคอยเป็นผู้นำในการนำเทียนไปถวายวัด และจุดพุทธประธีปตามจุดต่างต่างของวัดให้มีความสว่างไสว

แต่มาในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนกันเล็กน้อย โดยจะยังมีการนำเทียนไปถวายวัดกันอยู่ แต่จะเป็นการจัดการถวายกันเอง ตามหมู่บ้านและชุมชน ต่างต่าง โดยจะมีการกำหนดวันขึ้นมาให้ทำพิธีการถวายเทียนนี้พร้อมเพียงกันทุกวัดทั่วประเทศ ในปัจจุบันประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษานั้นได้มีการจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาชมความงดงามของการจัดประเพณีดังกล่าวโดยหวังว่าจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดนั้นนั้น 

ซึ่งหนึ่งในจังหวัดที่มีการจัดงานอย่างใหญ่โตก็คือจังหวัดอุบลราชธานี โดยภายในงานก็จะมีการนำเทียนมาหล่อแล้วนำไปแกะสลักเป็นรูปร่างต่างต่างที่สวยงามแล้วนำมาแห่ขบวนบนถนน ก่อนที่จะนำเทียนดังกล่าวไปถวายวัด และภายในงานก็ยังมีการจัดกิจกรรมการละเล่นเพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสนใจทีจะมาอีกครั้งในปีต่อต่อไป ในสมัยอดีตกาลเราถวายเทียนพรรษาให้กับวัดเพราะพระต้องใช้เทียนเพื่อจุดส่องให้เกิดแสงสว่างเพื่อที่จะได้ปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้ในเวลากลางคืน เช่นอาจจะมีการนั่งสมาธิ สวดมนต์ในโบสถ์

ดังนั้นพระจึงมีความจำเป็นต้องใช้เทียนในการให้แสงสว่าง แต่ปัจจุบัน วัดมีการนำไฟฟ้าเข้าไปใช้งาน คนจึงเริ่มมีการถวายหลอดไฟกับทางวัด แต่ก็ยังคงมีการจัดประเพณีถวายเทียนพรรษาอยู่ทุกปี เพื่อหวังเป็นการดึงดูดให้นักท่องเทียวมาเที่ยวมากว่าจะต้องการให้พระได้ใช้เทียนในโบสถ์จริงจริง ประเพณีหล่อเทียนและแห่งเทียนพรรษา ควรเป็นประเพณีที่ควรมีการอนุลักษณ์และสืบสานต่อต่อกันไป ให้มีการจัดประเพณีนี้ขึ้นทุกปี เพราะถึงแม้พระจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจากเทียนที่มีนำไปถวายแล้ว แต่การจัดกิจกรรมประเพณีขึ้นมาก็ทำให้ประชาชนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน