คลังเก็บหมวดหมู่: ศิลปะ

การลงโทษสุดโหดในสมัยรัชกาลที่5

สำหรับโทษทัณฑ์ในสมัยรัชกาลที่5ที่ได้แสดงให้เห็นภาคทัณฑ์เลยก็ได้ไปทำเรื่องโรมันที่ไม่ดีเอาไว้เยอะเพื่อได้มาอ่านเรื่องของกฎหมายการประหารของชาติอะไรนี่มันไม่มีอะไรจะพูดตัวโทษกฎหมายเหล่านี้ก็คือตัวโทษกฎหมายของการกบฏศึก

ซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นการลงโทษที่ใช้กับผู้ที่ทำการรัฐประหารอย่างเดียวแต่มันก็ยังรวมถึงผู้ที่ก่อความไม่สงบเรียบร้อยต่อแผ่นดินอีกด้วยเช่นการปล้นการเผาพระนครการฆ่าพระเผาโบสถ์เผาวิหารทารุณเด็กสร้างความไม่สงบเรีนยร้อยต่อแผ่นดินรวมไปถึงผู้ที่คิดร้ายต่อพระมหากษัตริย์อีกด้วยโทษทั้งสิบสามปราการเราจะขอจัดเรียงลำดับไปเรื่อยๆถึงที่มีความโหดมาเลยทีเดียว

โดยเราจะบอกว่าเราก็ไม่ได้แปลออกมา100%เพราะว่าภาษาบางทีที่เขียนดูแล้วมันจะเป็นภาษาง่ายๆแต่มันไม่ง่ายเลย

อันดับแรกก็จะเป็นการตีด้วยกระบองสั้นกระบองยาวจนกว่าจะตาย

อันดับสองการตีด้วยการตีด้วยหวายจนกว่าคนนั้นจะตาย

อันดับสามใช้ขวานผ่าอกของนักโทษออกมาแล้วให้ทำการแหกซีโครงออกเท่าๆที่ยังมีชีวิตอยู่

อันดับที่สี่ให้เอาหอกทิ้มจนกว่าตัวนักโทษนั้นจะตาย

อันดับที่ห้าให้เอามันชุบน้ำมันทั้งสิบนิ้วจากนั้นก็เอาเพลิงมาจุดเผามือถ้าคิดว่าเอาผ้าพันมือแล้วมันไม่สะใจ

อันดับที่หกเอาผ้าพันมันทั้งร่างกายแล้วก็จุดเอาไฟเผาให้ตายไปเลย

อันดับที่เจ็ดให้ขุดหลุมจากนั้นก็เอานักโทษลงไปฝังลงไปแค่เพียงครึ่งตัวให้ร่างกายมันขยับไปไหนไม่ได้เสร็จแล้วก็เอาฟางมาปกคลุมร่างกายจากนั้นก็จุดไฟเผาเผาเสร็จไม่พอก็จะเอารถไถมาไถทับเข้าไปอีก

อันดับที่แปดตั้งน้ำมันให้เดือดเสร็จแล้วก็เทลงไปบนหัวราดไปจนกว่าจะตาย

อันดับที่เก้าก็ขังสุนัขเอาไว้อย่างให้มันได้กินอะไรเลยจนทำให้สุนัขนั้นหิวอย่างเต็มที่แล้วก็เอาตัวนักโทษโยนลงไปให้สุนัขกัดจนตาย

อันดับที่สิบเขาบอกว่าให้เอาห่วงเหล็กไปใส่ไว้ตามข้อทั้งเข่าและขาเสร็จแล้วดึงห้ามให้ขยับได้หลังจาดนั้นก็จุดไฟจนกว่าจะตาย

อันดับที่สิบเอ็ดให้สับร่างกายจนเกิดแผลไปทั่วร่างหลังจากนั้นก็จะให้เอาแปรงขูดน้ำแสบก็จะเอาแปรงพวกนี้ได้ลูบตามผิวหนัง

อันดับที่สิบสองการประหารแบบนี้ต้องห้ามทำให้เนื้อหนังของมันขาดออกมาเนื่องจากว่าเขาจะต้องเอาหินทุบตัวให้แหลก

อันดับที่สิบสามการเอามีดตัดเนื้ออกมาทีละตำลึงก็ไม่เข้าใจว่าจะต้องเอามาชั่งเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องตัดเนื้อออกมาจนตายแต่ถ้ายังไม่สะใจ

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  alpha88

สถาปัตยกรรมกับโลกอนาคต

ในปัจจุบันนี้ปฏิเสธในเรื่องการใช้เทคโนโลยีต่างๆไม่ได้เลย เพราะเนื่องจากการพัฒนาในทุกๆด้านล้วนเป็นสิ่งที่ต้องพึ่งพาในด้านเทคโนโลยีเป็นหลักอยู่แล้วในด้านสถาปัตยกรรมก็เช่นกัน ก็มีการเน้นและการสร้างการเรียนรู้ที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในงานด้านสถาปัตยกรรมมากขึ้น

ถ้าหากจะถามว่าเป็นสิ่งที่ดีไหม ก็ต้องตอบเลยว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในด้านต่างๆรวมถึงการพัฒนาเพื่อให้เทคโนโลยีสามารถตอบสนองและรองรับงานด้านสถาปัตยกรรมได้ และการทำงานสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้เทคโนโลยีนั้นก็จะสามารถทำให้งานออกมาสำเร็จลุล่วงในเวลาอันรวดเร็วได้อีกด้วยเช่นกัน

การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ร่วมกับงานออกแบบนั้นก็มีการหาแนวทางเพื่อเพิ่มการเรียนรู้ด้วยการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้งานอย่างละเอียดและเข้มข้น พบว่าสถาบันการเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมในไทยนั้นก็มีการสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกันด้วย

อย่างไรแล้วการใช้เทคโนโลยีในการทำงานออกแบบอย่างสถาปัตยกรรมนั้นเป็นสิ่งที่สามารถใช้และนำมาผสมผสานกันได้อย่างดีมาก ดังนั้นทำให้ทุกคนที่เรียนหรือศึกษาเกี่ยวกับสถาปัตยืนั้นก็จำเป็นจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถก้าวทันโลกและนำเทคโนดลยีมาใช้ในงานด้านสถาปัตย์ด้วย เพื่อให้งานออกมามีคุณภาพและลักษณะงานที่ดีมากขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตามสถาปัตยกรรมนั้นก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องใช้ตวามคิดความสามารถในการสร้างสรรค์เพื่ออกแบบและให้ได้ชิ้นงานหรืองานทางด้านสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามและแปลกใหม่ เพราะหัวใจของการออกแบบก็คือความคิดสร้างสรรคืทั้งในเชืงวิทยาศาสตร์และในเชิงศิลปะด้วย หากพูดถึงเทคโนโลยีในการออกแบบในอนาคตแล้วนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้ออกแบบทางด้านงานสถาปัตยกรรมได้ดี

และสามารถลดขั้นตอนหรือช่วยแบ่งเบาขั้นตอนในการำงานได้ลดลงด้วย แต่ในเรื่องของกระบวนความคิดสร้างสรรค์นั้นเทคโนโลยีอาจจะยังไม่สามารถเข้าถึงความคิดสร้างสรรคืในความเป็นมนุษย์ได้จึ้บทำให้เรื่องนี้ยังคงเป็นสิ่งที่เทคโนโยยีนั้นอาจจะไม่สามารถแทนที่สมองในการคิดสร้างสรรค์งานทางด้านสถาปัตยกรรมได้นั่นเอง

แต่ด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยู่เสมอ รวมถึงการัฒนาในการนำมาใช้งนในด้านสถาปัตยกรรมก็มีการพัฒนาที่ดีและทำให้การทำงานนั้นดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในอนาคตจึงเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเพราะเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่พัฒนาได้เสมอ และการนำมาใช้งานด้านสถาปัตด้วยเทคโนโลยีก็เช่นเดียวกัน สามารถที่จะก้าวไกลต่อไปได้

พบว่าในสถาบันการเรียนการสอนด้านสถาปัตยกรรมนั้นก็มีการนำเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในปัจจุบันเข้ามาใช้ร่วมกับการทำThesisด้วย ถึงแม้ในบางหลักสูตรการเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมนั้นอาจจะไม่ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้งนเต็มที่แต่สิ่งที่จะทำให้ผู้เรียนนั้นสามารถที่จะพัฒนาและเรียนรู้ในเทคโนโลยีได้คือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพื่อเป็นสิ่งที่จะนำมาต่อยอดและพัฒนาในการสร้างสรรค์ด้านสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีในอนาคตได้ด้วย

 

สนับสนุนโดย  บาคาร่าออนไลน์

งานประติมากรรมที่ทำให้เราหลั่งน้ำตา

ปัจจุบันนี้นั้นศิลปินสมัยใหม่ทั่วโลกมักจะมีการสร้างสรรค์ผลงานที่มีการแสดงออกและสะท้อนถึงอารมณ์ออกมาผ่านผลงานศิลปะโดยเฉพาะผลงานทางด้านประติมากรรมของพวกเขานั้นเพื่อเป็นสิ่งที่จะทำให้สามารถพิชิตใจและทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ที่ได้มาชมและเป็นการเสนอข้อความอันทรงพลังที่มีการสื่อความหมายไปสู่ผู้รับ

โดยบางครั้งก็เป็นเป็นสิ่งที่ไร้ข้อความใดๆ แจ่เป็นผลงานที่สะท้อนและเป็นสิ่งที่แสดงอารมณ์เรื่องราวต่างๆ เบื้องหลังต่างๆในการเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรคืและทำให้เกิดผลงานที่อาจจะทำให้ผู้คนนั้นเมื่อพบเห็นหรือได้รับชมเสียน้ำตาจากงานประติมากรรมเหล่านี้ได้เลยทีเดียว มาดูกันว่าผลงานต่างๆเหล่าน้นั้นมีผลงานอะไรบ้างที่อาจจะทำให้หัวใจของเรานั้นเกิดความสั่นไหวเมื่อรับดูและรับชม ได้รับรู้และอินไปกับเรื่องราวเบื้อหลังของงานประติมากรรมเหล่านี้

มาเริ่มกันที่ผลงานประติมากรรมที่น่าสนใจอย่างมากก็คือ Nello Patrasche Statue เป็นผลงานที่สร้างอยู่ภายนอกมหาวิหารแห่งเลดี้เมืองแอนเวิร์ค ประเทศเบลเยี่ยม มีผลงานด้านประติมากรรมขนาดใหญ่ที่เป็นรูปปั้นเด็กน้อยคนหนึ่งที่กำลังหลับอยู่กับสุนัขของเขาใต้ผ้าห่มบนพื้นถนน

เมื่อเห็นเป็นครั้งแรกเชื่อว่าจะต้องมีความชื่นชมในความน่ารักของผลงานประติมากรรมนี้อย่างแน่นอน แต่ความจริงแล้วนั้น ภายใต้ความน่ารักนี้มีเรื่องราวที่แสนเศร้าซ่อนไว้อยู่ภายใต้ผลงานชิ้นนี้ ผลงานเป็นการเล่าเรื่องของ Nelloและสุนัขกู้ภัยของเขาที่มีชื่อว่า Patrasche เป็รนิทานที่มีชื่อเสียงและได้รับความริยมในสมัยศตวรรษที่ 19 เรื่องราวนั้นมีการบรรยายถึงสุนัข Patrasche ที่ต้องมีการเผชิญกับความยากลำบากในการใช้ชีวิต

การต่อสู่เพื่อความหิวโหย และในท้านที่สุดนั้นก็ต้องเสียชีวิตลงด้วยความหนาวเย็นในโบสถ์โดยมี Nello คอยอยู่เคียงข้างกายนั่นเอง ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เมื่อฟังแล้วสามารถหลั่งน้ำตให้กับผลงานประติมากรรมนี้ได้เลยทีเดียว

ผลงานต่อมาเป็นผลงานที่อาจจะทำให้หลังน้ำตาได้ อย่าง Expansion Statue เป็นผลงานที่น่าสนใจและรู้สึกได้ถึงความทรงพลังของผลงานชิ้นนี้ ผลงานชิ้นนี้นั้นถูกสร้างขึ้นโดยนักประติมากรรม Paige Bradley ซึ่งผลงานประติมากรรมชิ้นนี้นั้นเป็นผลงานที่แสดงและสะท้อนถึงสิ่งที่คนเรานั้นมีอยู่ข้างใน

หรือตามความหมายชื่อผลงาน มีความหมายว่าการขยายตัวนั่นเอง ดดยผลงานประติมากรรมชิ้นนี้นั้นเป็นการแสดงออกและสะท้อนถึงประสิทธิภาพที่เรานั้นมีอยู่ภายในและสามารถที่จะแสดงออกมาให้โลกได้รู้ว่าที่จริงแล้วนั้นมเราสามารถที่จะมีพลังในการทำสิ่งต่างๆได้อย่างดีเลยทีเดียว ซึ่งงานประติมากรรมชิ้นนี้นั้นเป็นการสร้างสรรคืโดยการใช้รูปปั้นเป็นรูปของหญิงสาว

ที่กำลังบำเพ็ญสมาธิและกำลังพยายามที่จะปลดปล่อยพังข้างในตัวเองนั้นออกมา โดยผลงานนั้นเป็นการสื่อความหมายของการเป็นอิสระและเป็นการสิ่งที่ทำให้เมื่อดูแล้วรู้สึกว่ามีพลังบวกมากขึ้นและทำให้มีพลังสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปในชีวิตได้ ผลงานชิ้นนี้นั้นถือว่าเป็นผลงานที่น่าสนใจและเป็รผลงานชื่อดังของโลกชิ้นหนึ่งด้วย โดยมีการจัดตั้งให้ชมอยู่ในประเทศอเมริกานั่นเอง

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  โปรโมชั่น alpha88

วงการเพลงแร็ปในปัจจุบัน

ในปัจจุบันวงการเพลงของไทยนั้นมีการพัฒนาอย่างมาก ไม่ว่าจะทั้งแนวเพลงหรือวงดนตรีต่างๆ ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงยุคก่อนหน้านี้อย่างมาก และต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ในปี2018จนถึงปัจจุบันกระแสแนวเพลงนักร้องวงดนตรีที่มาแรงอย่างฉุดไม่อยู่ก็คงไม่พ้นกระแสแนวเพลงอย่างวงแร็ปและนักร้องแร็ปต่างๆ

โดยในยุคก่อนหน้านี้หรือในยุคที่ผ่านมานั้นเพลงแร็ปเป็นเพียงแนวเพลงที่มีเพียงคนกลุ่มเล็กๆฟังเท่านั้น แต่ในปัจจุบันมีการเจริญเติบโตในด้านเพลงแร็ปอย่างมาก ทั้งการนำเพลงแร็ปมาร้องควบคู่กับเพลงทั่วไป ทำให้เกิดแนวดนตรีที่แปลกใหม่ขึ้นนั่นเอง

เมื่อเพลงแร็ปเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในวงการเพลงไทยทำให้เพลงไทยเกือบจะทุกเพลงในยุคนี้นั้นจะมีการนำเนื้อร้องและนักร้องแร็ปชื่อดังมาร่วมประกอบในเพลงนั้นๆด้วย และเพลงทั่วไปนั้นที่มีการนำแร็ปเข้ามาผสมผสานในเพลงจึงทำให้เพลงนั้นๆมีความลงตัวและฟังแล้วเป็นเพลงที่วชสมบรณ์มาก ทำให้ผู้ฟังเพลงที่มีการแร็ปผสมอยู่ด้วยนั้นเป็นจำนวนมาก บางเพลงมียอดฟังเป็น100ล้าวิวในYoutube อีกด้วย 

นอกจากนี้วงการเพลงที่เปลี่ยนไปแบบเดิมจากเพลงทั่วไปก็มีการนำเพลงแร็ปเข้ามาอยู่ในเพลงทั่วไปบางท่อนแล้ว เรื่องศิลปินนักร้องในปัจจุบันมีหลายคนมากที่โด่งดังและมีชื่อเสียงขึ้นมาได้จากโลกโซเชียลอย่างYoutube เช่นกัน และมีฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นมาก และโดยส่วนใหญ่นักร้องศิลปินที่โด่งดังจากโซเชียลล้วนเป็นนักร้องแร็ปจำนวนมากเลยทีเดียว ยิ่งทำให้วงการแร็ปนั้นมีการเจริญเติบโตและเป็นที่นิยมของคนฟังเพลงในสมัยนี้ด้วย

เมื่อวงการแร็ปกำลังมาแน่นอนว่าวงการเพลงไทยนั้นก็มีการสนับสนุนนักร้องแร็ปจากทั่วประเทศที่มีความสมารถในการแร็ปมาแข่งขันและจัดตั้งเป็นรายการที่แข่งขันร้องเพลงเฉพาะแร็ปเปอร์จึงยิ่งตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของวงการแร็ปไทยยิ่งขึ้น เพราะศิลปินแร็ปไทยนั้นก็มีอยู่มากมายหลายคนและต่างก็เคยดังเมื่ออดีตอยู่ช่วงหนึ่งด้วยได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรายการโดยการเป็นผู้ตัดสินในการแข่งขันนั่นเอง ทำให้ถึงแม้จะเป็นเพียงผู้ตัดสิน แต่ก็มีการย้อยไปฟังเพลงเก่าๆของพวกเขาเหล่านั้นด้วยทำให้เหมือนว่าพวกเขานั้นกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งนั่นเอง

การแข่งขันในรายการมีความสนุและเข้มข้นดุเดือด ผู้ที่มาเข้าแข่งขันมีทั้งที่เก่งและไม่เก่งและบางคนก็พัฒนาความสามารถได้อย่างทึ่งและจนได้เป็นแชมป์ในรายการในที่สุด เมื่อรายการจบไปก็ยังคงมีการแข่งขันในซีซั่นต่อๆไปด้วย ทำให้วงการเพลงไทยจากธรรมดากลายเป็นมีความพิเศษขึ้นจากการผสมผสานเข้ากับเพลงแร็ปนั่นเอง

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  เว็บพนัน โปรดี