คนไทยมาจากเขาอัลไตจริงหรือไม่?

คนไทยมาจากไหนคนไทยมีถิ่นกำเนิดมาจากที่ใดยังเป็นปัญหาที่มีคำตอบแตกต่างกันออกไปหลากหลายแนวที่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่แน่นอนตายตัวลงไปได้เราจะมาทำความเข้าใจทฤษฎีคนไทยมาจากไหนว่าแต่ละทฤษฎีจะมีความเป็นมาและน่าเชื่อถืออย่างใดก็อยากให้คุณได้พิจารณาตามกันไป

ทฤษฎีแรก คนไทยมาจากเทือกเขาอัลไต ทฤษฎีนี้เป็นความเชื่อที่เคยดังของคนไทยเจ้าของความคิดก็คือหมอสอนศาสนาชื่อนายวิลเลียม คลิฟตัน ดอดด์ หรือ หมอดอดด์ ได้ปรากฏในงานเขียนเรื่องThe Tai Race ซึ่งในงานเขียนนี้ได้สรุปว่าคนไทยนั้นได้สืบเชื้อสายมาจากมองโกและได้เป็นชาติเก่าแก่มากกว่าจีน 

ซึ่งคนไทยได้ถูกเรียกว่าอ้ายลาวหรือต้ามุงและเป็นเจ้าของถิ่นเดิมของจีนมาก่อนจีนตั้งงแต่2,200ปีก่อนคริสต์ศักราชฉะนั้นจึงเป็นพี่/อ้ายของจีนต่อมาก็ได้เคลื่อนที่เรื่อยจากทางเหนือเข้ามาแดนจีนและก็ค่อยอพยพครั้งใหญ่นับแต่ตอนกลางของจีนลงมาสู่ตอนใต้และจากจีนตอนใต้เข้าสู่อินโดนจีน

กล่าวกันว่าในบริเวณตอนใต้ลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงนั้น หมอดอดด์ ได้เดินทางออกสำรวจเรียบร้อยแล้วทั้งสิ้นแต่ในสิ่งที่นอกเหนือจากนั้นก็ได้อาศัยความคล้ายคลึงทางภาษาไทยเป็นเหตุสนับสนุนเอางานเขียนของ หมอดอดด์ ได้รับความสนใจทั้งจากชาวไทยและต่างประเทศนักวิชาการไทยคนสำคัญที่ได้สืบทอดความคิดของหมอดอดด์ก็คือ “ขุดวิจิตรมาตรา” 

ซึ่งเขาได้เขียนงานที่มีชื่อว่าหลักไทยได้เป็นหนังสือแต่งทางประวัติศาสตร์และหนังสือนี้ก็ได้รับพระราชทานรางวัลของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ากับประกาศนียบัตรวรรณคดีของราชบันฑิตในปีพ.ศ.2471เลยทีเดียว

นอกจากนี้ในหนังสือหลักไทยนั้นยังได่สรุปว่าแหล่งกำหนดของคนไทยนั้นอยู่ที่บริเวณเทือกเขาอัลไตที่ได้เป็นบ่อเกิดของมองโกด้วยในภายหลังก็ได้แยกออกมาต้นถิ่นภูมิลำเนาใหญ่โตในระหว่างลุ่มแม่น้ำเหลืองและแม่น้ำแยงซีเกียงเรียกว่าอาณาจักรอ้ายลาวจนต่อมาได้ถูกจีนรุกรานจนได้ถอยออกมาเรื่อยๆจนได้เข้าสู่สุวรรณภูมิ

สำหรับในหนังสือหลักไทยได้รับความนิยมสูงมาก จนหลักสูตรไทยได้ใช้เป็นตำราเรียนประวัติศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นเวลานาน

แต่ในปัจจุบันแนวคิดนี้ได้รับการยอมรับน้อยมากอีกทั้งยังได้ถูกพวกนักวิชาการในบางกลุ่มนั้นแซกแล้วแซกอีกจนไม่รู้ว่าจะแซกไปยังไงกันแล้วเพราะตามหลักข้อสรุปในหนังสือหลักไทยนี้ก็ไม่ได้รับการยอมรับมากสักเท่าไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครเคารพในบนสรุปของในหนังสือหลักไทยนี้จึงได้ถูกกลุ่มวิชาการไม่เชื่อตามกันมาเช่นกัน