คลังเก็บป้ายกำกับ: อารยธรรมโบราณ

อารยธรรมของกรีก

ในวันนี้เราจะพามารู้จักกับอารยธรรมของกรีกโบราณกันว่าพวกเขานั้นมีอารยธรรมอะไรบ้าง และเป็นการดำเนินความเป็นอยู่อย่างไร ซึ่งเราจะเห็นได้จากความรุ่งเรืองในสมัยก่อนของพวกเขานั้นมีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก โดยมีความเป็นมาดังต่อไปนี้

อารยธรรมกรีกโบราณกำเนิดขึ้นบริเวณหมู่เกาะในทะเลอิเจียน ที่ราบชายฝั่งของทะเลอิเจียนและบริเวณที่เป็นทางตอนใต้ของคราบสมุทรที่เป็นของอิตาลี

มีลักษณะเป็นอารยธรรมทางทะเลสามารถแบ่งออกเป็น 3 สมัยด้วยกันคับ นั้นก็คือ

1.สมัยอารยธรรมอีเจียน มี 2 อารยธรรมด้วยกันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นได้แก่

-อารยธรรมไมโนน

-อารยธรรมไมซีเนียน

2.สมัยอารยธรรมเฮลเลนิก

3.สมัยอารยธรรมเฮลเลนิสติก

ในสมัยอารยธรรมอีเจียนเป็นของอารยธรรมไมโนนที่มีความรุ่นเรืองมากที่สุด ซึ่งมีการรุ่งเรืองที่บนเกาะกรีก ซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดของอารยธรรมอีเจียน โดยมีเมืองคะนอซูสเป็นศูนย์กลางการปกครองพลเมืองที่อาศัยกันอยู่นั้นเรียกว่าชาวครีกเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการเดินเรือที่เป็นการค้าขาย

สำหรับผู้นำนั้นเปรียบเสมือนดังเป็นเทพเจ้ากันเลย และทางด้านภายในของเมืองนั้นมีพระราชวังที่ใหญ่โตงดงามมาก โดยจะมีอ่างอาบน้ำและมีระบบของน้ำประปาและมีภาพที่เป็นจิตกรรมของฝาผนัง ชาวกรีกนั้นจะมีเทพเจ้าที่สำคัญต่อพวกเขานั่นก็คือเทพมารดานั่นเอง

โดยอารยธรรมไมโนนนี้จะมีการล่มสลายลงโดยเนื่องจากชาวไมซีเนียนที่เข้ามาจากแผ่นดินใหญ่และเป็นเข้ามารุกรานและสามารถยึดครองเกาะนี้ได้

อารยธรรมไมซีเนียน โดยมีความเจริญรุ่งเรืองบนคาบสมุทรเพโลพอนนิซัตโดยมีลักษณะที่เป็นภูมิประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นภูเขา โดยประกอบขึ้นจากเมืองที่เป็นอิสระต่อกันจะมีเมืองที่สำคัญ เช่น นครไมซินี มีชาวไมซีเนี่ยน ซึ่งสามารถเดินทางค้าขายในแทบทะเลของอีเจียน และสินค้าของชาวไมซีเนียนนั้นก็คือน้ำมะนมะกอก

มรดกทางศิลปะที่สำคัญนั่นก็คือ เครื่องปั้นดินเผาพร้อมตกแต่งด้วยภาพวาด ไหที่บรรจุด้วยน้ำมันมะกอก และขวดขนาดเล็กที่เอาไว้สำหรับบรรจุน้ำหอม ชาวไมซีเนียนบูชาเทพซุส เฮร่าและโพไซดอน อารยธรรมนี้สิ้นสุดลงเมื่อชาวดอนเลียนขึ้นจากทางเหนือเข้ามารุกรานและเข้าครอบครอง ชาวดอนเลียนไม่สนใจอารยธรรมที่เป็นของชาวครีกและอารยธรรมไมซีเนียนส่งผลให้ความเจริญในด้านต่างๆเสื่อมลงอย่างเห็นได้ชัด การค้าขายที่เป็นทางทะเลที่เคนรุ่งเรืองก็ทำการหยุดชะงักช่วงเวลานี้จึงถือว่าเป็นยุคมืดของอารยธรรมของกรีกโบราณ