คลังเก็บหมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

ประเพณีรับ-บัวโยนบัว

     สำหรับประเพณีรับบัวโยนบัวนั้นเป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีการจัดกันมา ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วโดยประเพณีนี้เป็นประเพณีสำคัญของชาวจังหวัดสมุทรปราการซึ่งถือว่าเป็นประเพณีท้องถิ่นของคนอำเภอบางพลีหากต้องการทราบว่าเพลงนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคสมัยใดนั้นไม่สามารถบอกได้แต่ที่แน่แน่ประเพณีนี้มีมานานมากกว่า 80 ปีมาแล้วซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าการจัดงานประเพณีรับบัวยนบัวนั้นเป็นการแสดงความเคารพนับถือหลวงพ่อโตหลวงพ่อโสธรและหลวงพ่อวัดบ้านแหลมสมุทรสงคราม         

       ตามความเชื่อมีการเล่าว่าก่อนหน้าที่จะมีการจัดประเพณีรับบัวโยนบัวนี้มีพระพุทธรูปซึ่งก็คือหลวงพ่อโต โดยชาวบ้านได้เราว่าพบเห็นทุกตัวรูปพลอยตามนั้นมาซึ่งรออยู่ตรงในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วอยู่อยู่พระพุทธรูปก็มาหยุดตรงที่ปากคลองสำโรงและไม่ลอยไปไหนอีกเลยเมื่อชาวบ้านเห็นดังนั้นจึงไปนิมนต์พระมาอัญเชิญพระพุทธรูปหลวงพ่อโตขึ้นมาอยู่บนฝั่งแล้วจึงชื่อไปไว้ในโบสถ์ซื้อตั้งแต่นั้นมาหลวงพ่อโตก็เป็นหลวงพ่อประจำจังหวัดของชาวสมุทรปราการ

     และหลังจากหลวงพ่อโตมาประดิษฐ์ฐานอยู่ที่อำเภอบางพลีแล้วชาวบ้านต่างก็รวมตัวกันจัดเทศกาลรับบัวด้วยงานนี้ชาวบ้านจะทำพระพุทธรูปจำลองซึ่งจะหมายถึงหลวงพ่อโตแล้ววางไว้เป็นบนแพหลังจากนั้นก็นำแพทีมีการจำลองหลวงพ่อโตลอยไปตามคลองซึ่งก็จะมีชาวบ้านนำดอกไม้มาโยนขึ้นบนเรือของหลวงพ่อโตด้วย

ส่วนประเพณีการรับบัวนั้นมีมาก่อนที่หลวงพ่อโตจะลอยมาอยู่ที่อำเภอบางพลี

โดยก่อนหน้านั้นว่ากันว่าที่อำเภอบางพีจะมีดอกบัวชุกชุมแล้วจะมีเยอะมากในช่วงหน้าฝนซึ่งเศร้าบ้านมักจะนำดอกบัวไปถวายพระโดยเฉพาะในช่วงออกพรรษาดังนั้นชาวบ้านจากอำเภอใกล้เคียงจึงมักจะมาขอดอกบัวกับชาวบ้านของอำเภอบางพลีซึ่งที่ใกล้กันมากที่สุดก็จะเป็นอำเภอพระประแดงโดยว่ากันว่าชาวเมืองอำเภอพระประแดงได้นำเรือรอยตามน้ำมาแล้วชาวบ้านของเพอร์บางพลีก็เก็บดอกบัวยนลงเรือของชาวอำเภอพระประแดง

เพื่อนำไป ถวายพระเพื่อหวังให้เกิดบุญกุศลร่วมกันจึงเป็นที่มาของประเพณีรับบัวซึ่งประเพณีนี้ก็ยังคงสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันอันที่จริงในปัจจุบันนี้ชาวบ้านอำเภอพระประแดงไม่ได้ต้องการดอกบัวจากชาวบ้านอำเภอบางพลีแล้วแต่เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีจึงยังคงมีการจัดกิจกรรมนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆมาทุกปี

โดยมองว่าหากไม่กัดกิจกรรมนี้ต่อประเพณีนี้ก็จะหายไปจากสังคมไทยดังนั้นเพื่อต้องการให้ประเพณีนี้ยังคงอยู่ให้ลูกหลานได้ดูจึงมีการส่งเสริมให้มีการจัดประเพณีนี้ขึ้นทุกๆปี