สวนลอยน้ำและอาคารฟาโรสที่มหัศจรรย์มากที่สุดในยุคโบราณ

สุสานมุสโซเลียมแห่งฮาลิคานาสซัส

นอกจากนี้สถานที่แห่งนี้ก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยพระนางอาร์เตมีเซียพระมเหสีของกษัตริย์มุสโซเลียมแห่งคาเลียเพื่อให้เป็นหลุมฝั่งศพของกษัตริย์มุสโซหลังจากที่พระองค์ได้สินพระชนม์เมื่อเวลาประมาณ350ปีก่อนคริสตศักราช ซึ่งในสถานที่แห่งนี้นั้นมันได้อยู่ที่เมืองซาเลีย ที่ประเทศอิหร่าน

สำหรับปัจจุบันนี้ตัวด้านสุสานเองก็ได้มีความสูงประมาณ135ฟุต โดยประมาณ และความสูงรอบๆนั้นจะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ460ฟุต นอกจากนี้การนำวัตดุนำเอามาก่อสร้างนั้นมันจะเป็นหินอ่อนล้วนๆและในส่วนที่มันได้เป็นหลังคาสี่เหลี่ยมนั้นมันก็ยังได้มีรูปที่แกะสลักของพระเจ้ามุสโซเลียมที่ได้ขี่ม้าเทียมอย่างสวยงาม

จากนั้นต่อมาในช่วงศตวรรษที่12ก็มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นตามมา จากนั้นก็ได้ทำให้สุสานแห่งนี้ไปพังหายไปและหลงเหลือเอาไว้แต่ซากที่มันหักพังเท่านั้นเอง

สวนลอยน้ำแห่งบาบิโลน

สำหรับสถานที่แห่งนี้นั้นมันได้เป็นสวนน้ำของสถานที่บาบิโลน ซึ่งได้ตั้งอยู่ด้านแม่น้ำยูเฟรติสในแผ่นดินประเทศอิรักในปัจจุบัน โดยมันได้เป็นสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นมาได้อย่างมหัศจรรย์ที่ได้มีกษัตริย์ที่2แห่งกรุงบาบิโลน ที่ได้มีคำสั่งให้ได้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อมอบให้กับมเหสีเมื่อเวลาประมาณ600ปีก่อนคริสตศักราช

ซึ่งสำหรับสวนลอยน้ำนี้ที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาบนพื้นน้ำกึ่งทะเลทรายนั้นที่มีลักษณะเป็นชั้นกั้นขึ้นไปเป็นสูงประมาณ75ฟุตบนพื้นที่400ตารางเมตร ซึ่งในระเบียงของแต่ละชั้นนั้นก็ยังได้ตกแต่งได้ด้วยต้นไม้ที่มีความสวยงามเยอะแยะมากมายอีกด้วย

ประภาคารฟาโรส แห่งอเล็กซานเดรีย

สำหรับสถานที่แห่งนี้นั้นมันได้ตั้งอยู่บนเกาะฟาโรสอยู่ที่ริมฝั่งทะเล เมดิเตอร์เรเนียน ณ ที่เมืองอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์ ซึ่งได้ก่อสร้างขึ้นมาเมื่อระยะเวลาประมาณ270ปีก่อนคริสตศักราช นอกจากนี้ในส่วนของตัวประภาคารนั้นได้มีความสูงประมาณ200-600ฟุตจากนั้นได้สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนและไปแกะลายด้วยวิจิตอย่างบรรจงมากอีกทั้งภายในนั้นก็ได้มีบันได้ที่ขึ้นเป็นวงกลมที่เอาไว้เดินขึ้นไปสูงยอดของตัวประภาคาร

นอกจากนี้ก็ยังได้มีตะเกียงที่มีขนาดใหญ่ที่จะคอยส่องแสงสว่างให้เห็นได้อย่างชัดเจนในช่วงกลางคืน แต่ถึงอย่างไรก็ตามในช่วงประมาณศตวรรษที่13ส่วนของประภาคารฟาโรสนั้นในช่วงนั้นเองก็ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวจึงทำให้ตัวอาคารฟาโรสนั้นได้พังลงมาจนไม่เหลืออะไรอีกเลย

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  bk8thai