ประเทศที่ไร้การถูกพัฒนา

ประเทศหลายๆประเทศผู้คนอาศัยอยู่กันอย่างปลอดภัยมีสวัสดิการที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่ก็ยังมีอีกหลายประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ไม่น่าอยู่สำหรับใครในหลายๆคนการดำรงด์ชีวิตเป็นไปอย่างยากลลำบากประชาชนขาดการศึกษามีโรคระบายคุณภาพชีวิตย้ำแย่

ซึ่งประเทศเหล่านั้นเป็นประเทศที่ยากเกินกว่าที่จะพัฒนาขึ้นมาได้และในวันนี้เราจะพคุณมาพบกับประเทศที่แย่เกินกว่าที่จะเยียวยา

เยเมน

เยเมยนับเป็นกลุ่มประเทศที่ได้รับการพัฒนาน้อยมากที่สุดและยังได้ประสบปัญหายากจนมากที่สุดในประเทศหนึ่งในกลุ่มอาหรับรวมไปถึงในการเรียนรู้หนังสือต่ำเพียงแค่ร้อยละ49เท่านั้น เนื่องจากเยเมนในขาดเสถียรภาพทางการเมืองมาอย่างยาวนานผลจากความขัดแย้งนั้นจึงทำให้เกิดภาวะข้าวยากหมากแพงรวมไปถึงค่าเงินในประเทศยังตกต่ำจึงได้ทำให้ครอบครัวชาวเยเมนจำนวนมากเสี่ยงกับภาวะขาดแคลนอาหารเยเมนเป็นประเทศที่ได้นำอาหารเข้ามากถึงร้อยละประมาณ90ของอาหารที่บริโภคกันทั้งประเทศ

ในการยึดท่าเรือของกลุ่มกบฏจึงได้ทำให้การนำเข้าอาหารจึงเป็นไปได้อย่างยากลำบากมากยิ่งขึ้นในความขัดแย้งของประเทศเยเมนจึงนำมาสู่ความอดยากในครั้งใหญ่ด้านประชาชนประมาณ14ล้านคนจากประชากรชาวเยเมนทั้งสิ้น24ล้านคนซึ่งกำลังได้ตกอยู่ในสภาวะที่หิวโหยเด็กเล็กประมาณ1.5ล้านคนจะต้องมาประสบปัญหากับสภาวะการขาดแคลนอาหารอย่างหนักและในอีกหลายสถานที่ยังมีความไม่สงบอย่างรุนแรงจึงได้ทำให้การช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆไม่อาจที่จะเข้ามาถึงได้และสำหรับด้านแม่ลูกอ่อนนั้นจะต้องหยดน้ำเปล่าเพื่อที่จะประทังความหิวเพราะตนเองนั้นก็อดยากจนทำให้ตัวเองนั้นไม่มีน้ำนมในสถานที่โรงพยาบาลก็ยังเต็มไปด้วยผู้ป่วยเพราะเกิดจากการขาดสารอาหารอีกทั้งยังขาดแคลนยาที่จะต้องนำเอามารักษาเจ้าเด็กเหล่านั้นด้วย

อิรัก

ท่ามกลางความขัดแย้งจึงทำให้ประเทศอิรักย้อแย่ลงไปเรื่อยๆจากประเทศที่มีจำนวนแหล่งน้ำมันมหาสารกลับกลายเป็นประเทศที่ได้มีปัญหาหลายอย่างทั้งการขาดสาธารณูปโภคพื้นฐานเช่นน้ำไฟฟ้า อิรัก ขาดแคลนแรงงานในภาคผลิตและการบริการต้องจ้างคนมาจากบังคลาเทศเนปาลเอและเอธิโอเปียโดยปกติแล้วคนภายในชาติเคยร่ำรวยแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่สงบจึงได้ทำให้ที่นี่นั้นจึงไม่ได้เป็นอย่างเคย

ผู้คนอดยากขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มในหลฃายๆครอบครัวยากจนอย่างรุนแรงเด็กได้ขาดการศึกษาอาคารบ้านเรือนเสียหายไร้การซ่อมบำรุงขาดบุคลากรในด้านต่างๆหัวกะทิของประเทศก็ได้อพยพไปที่ต่างประเทศประเทศได้หยุดการพัฒนามานานนับ10ปีปัจจุบันในหลายครอวครัวยังประสบปัญหาการวางงานการขาดแคลนอาหารและยังมีอีกหลายๆครอบครัว